GlobalPinoy.com


GlobalPinoy > Culture & History > View Topic

Panatang Makabayan - New version
Posted by Carrie B. Yan on 02/17/2011 11:39 AM

By Sen. Raul Roco  
 
Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinukupkop ako at tinutulungan maging malakas, masipag at marangal.
 
Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang, susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan: naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan.
 
Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.


TAGS: panatang makabayan, patriotic oath, oath of allegiance, history, cultural heritage

Viewed 14,240 times, 1 user viewing

No comments yet. Be the first to comment!
Post Your Comment


Post Clear

 

Panatang Makabayan - New version
 
 
Flag Days And National Heritage Month
3 years ago, 0 comments
 
 
Advocating Cultural Tourism In Vigan
4 years ago, 0 comments
 
 
Philippine Literature: Filipino Books: Diksyunaryo Waray-waray
4 years ago, 0 comments
 
 
Philippine Literature: Filipino Books: Dictionary Of Filipino Culture & Values
4 years ago, 0 comments
 
 
Philippine Literature: Filipino Books: Cocina Sulipeña: Culinary Gems From Old Pampanga
4 years ago, 0 comments
 
 
Philippine Literature: Filipino Books: Cultural Dictionary For Filipinos
4 years ago, 0 comments
 
 
Philippine Literature: Filipino Books: Brave Little Baby Dan
4 years ago, 0 comments
 

 

 
  culture cultural heritage philippine literature museums filipino books museum folk dances national traditions artist and the food folksongs delicacies pinoy games of history ng arts feasts festivals events festivities fiestas  
 

 

 

 

Feedback GlobalPinoy.com
GP Icon
Menu Login
IN THE NEWS
Follow Us On FacebookFollow Us On Twitter