GlobalPinoy.com


GlobalPinoy > Culture & History > View Topic

Panatang Makabayan - New version
Posted by Carrie B. Yan on 02/17/2011 11:39 AM

By Sen. Raul Roco  
 
Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinukupkop ako at tinutulungan maging malakas, masipag at marangal.
 
Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang, susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan: naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan.
 
Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.


TAGS: panatang makabayan, patriotic oath, oath of allegiance, history, cultural heritage

Viewed 13,913 times, 1 user viewing

No comments yet. Be the first to comment!
Post Your Comment


Post Clear

 

Panatang Makabayan - New version